Пропедевтика внутрішньої медицини

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛAH ЛЕКЦЙ МОДУЛЯ 1.pdf
Регламент ліквідвції поточної заборгованності.pdf
Розклад роботи Майстер - кпасу.pdf
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРОПЕДЕВТИКИ.pdf
Розктад занять.pdf
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.pdf
ПЕРЕЛIК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛIТЕРАТУРИ.pdf
ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ.pdf
РОЗКПАД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.pdf
Графiк прийому академiчної заборгованостi .pdf
Методика вимірювання АТ.pdf