Пропедевтика внутрішньої медицини

Розклад занять-.pdf
Календарно-тематичний план практичних занять модуль 2.pdf
Календарно-тематичний план лекцій модуль 2.pdf
Перелік питань.pdf
Література.pdf
Перелік практичних навичок.pdf
Види самостійної роботи.pdf
Перелік практичних навичок (продовж).pdf
Форми контролю та оцінювання.pdf
Регламент ліквідвції поточної заборгованності.pdf
Методика вимірювання АТ.pdf