Пропедевтика внутрішньої медицини

Форми контролю студентів (1).pdf
Схема історії хвороби (1).pdf
Пересклад модульного контролю з модулю 1 (1).pdf
Перелік практичних навичок для контрюлю засвоєння модулю 2 (1).pdf
Перелік питань для контролю знань засвоєння модулю 2 (1).pdf
Перелік навчально-методичної літератури (1).pdf
Календарно-тематичний план практичних занять (3).pdf
тема 2.1.pdf
тема 2.2.pdf
тема 2.3.pdf
тема 2.4.pdf
тема 2.5.pdf
тема 2.6.pdf
тема 2.7.pdf
тема 2.8-9.pdf
тема 2.10.pdf
тема 2.11.pdf
тема 2.12.pdf
тема 2.13.pdf
тема 2.14.pdf
тема 2.15.pdf
тема 2.16.pdf
тема 2.17.pdf
тема 2.19.pdf