Наукова діяльність кафедри

Науково-дослідна діяльність кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Колектив кафедри виконує науково-дослідну роботу на тему: «Гендерні та вікові особливості діагностики, лікування, первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань», No держреєстраціії – 0112U008275, термін виконання – 01.2017-12.2021 рр.

Співробітники кафедри приймають участь у виконанні двох міжнародних програм: Програми Всесвітньої антигіпертензивної Ліги (WHL), Міжнародного товариства гіпертонії (ISH) з вимірювання артеріального тиску серед населення з метою вивчення розповсюдженості й попередження ускладнень артеріальної гіпертензії та Програми Європейського товариства кардіологів (ESC) EUROASPIRE V щодо профілактики серцево-судинних захворювань і діабету. Сумісно із відділом дисліпідемій Національного Наукового Центру «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» у листопаді 2018 р. розпочато наукове дослідженння з оцінки кардіоваскулярних факторів ризику у хворих на родинну гіперхолестерінемію.

Другим напрямком сумісної наукової роботи є співробітництво з кафедрою хірургії N1 ДЗ ДМА по вивченню особливостей серцево-судинних захворювань у хворих із морбідним ожирінням.

Продовжуються дослідження по визначенню хронобіологічних підходів до діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, встановленню особливостей пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки при серцево-судинних захворюваннях та дослідження по вивченню генетичного полиморфізму генів ренін-ангіотензинової системи у хворих з кардіоваскулярною патологією.

Заплановано та виконуються 4 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеню доктор філософії: Білецький В.В. – асистент, спеціальність медицина, 2018-2022 рр., тема «Серцево-судинні та генетичні детермінанти артеріальної гіпертензії та її ускладнень»; Киричко М.Г. – асистент, спеціальність медицина, 2018-2022 рр., тема «Стан серцево-судинної системи при артеріальній гіпертензії та ожирінні у хворих зі спортивним анамнезом»; Фурса О.В. – аспірант, спеціальність кардіологія, 2019-2023 рр., тема «Перебіг артеріальної гіпертензії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда за даними тривалого спостереження»; Пешкова В.О. – аспірант, спеціальність медицина, 2019-2023 рр., тема «Стан серцево-судинної системи у хворих із артеріальною гіпертензією і раком молочної залози на етапах протипухлинної терапії».

У поточному році завершені та готуються до подання до спеціалізованих рад 4 дисертації на здобуття звання кандидата медичних наук: Кротова В.Ю. – асистент, спеціальність кардіологія, 2015-2018 рр., тема «Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від вегетативного статусу і когнітивної функції»; Надюк А.В. – асистент, спеціальність внутрішні хвороби, 2016-2018 рр., тема «Діагностична значимість варіабельності артеріального тиску та пружно-еластичних властивостей судинної стінки у чоловіків з артеріальною гіпертензією та ожирінням»; Косова Г.А. – асистент, спеціальність внутрішня медицина, 2014-2018 рр., тема «Формування серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію в похилому віці»; Яковлева В.Г. – асистент, спеціальність «пульмонологія», 2014-2018 рр., «Особливості судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу хворих на хронічне обструктивне захворювання легень».