RU

Приветствуем Вас на сайте кафедры Пропедевтики внутренней медицины

ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины"

«Superbi progressu aspiramus ad maximum»

Коллектив кафедри
 
Колесник Татьяна Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор

Докторская диссертация: "Хронобиологических подходы к диагностике и лечению гипертонической болезни в зависимости от гипертрофии левого желудочка и ремоделирования миокарда" (2008)

Врач высшей категории по специальности "кардиология"


Хомазюк Татьяна Анастасьевна

доктор медицинских наук, профессор 

Кандидатская диссертация: "Электроимпульсная терапия мерцательной аритмии, оценка ее результатов и вопросы прогнозирования" по специальности "Кардиология" (1981)

Докторская диссертация: "Взаимоотношения дыхания и кровообращения у больных ревматической митральной пороком сердца" по специальности "Кардиология" (1992)

Врач высшей категории по специальности "терапия"
https://sites.google.com/a/dsma.dp.ua/402/home/kafedra/kolektiv1/22%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png?attredirects=0Кравченко Алексей Игоревич

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий учебной части кафедры

Кандидатская диссертация: "Клинико-гемодинамические и биохимические особенности течения гипертонической болезни у рабочих машиностроения" по специальности "Кардиология" (2004)

Запланирована и выполняется диссертационная работа на тему: "Качество жизни и медицинская реабилитация больных ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией с эректильной 

дисфункцией" на соискание звания доктора медицинских наук

Врач высшей категории по специальности "терапия"


Березуцкий Владимир Иванович

кандидат медицинских наук, доцент

Ответственный за научную работу

Кандидатская диссертация: «Клинико-функциональные особенности течения хронической ишемической болезни сердца при сахарном диабете" по специальности "Кардиология" (1990)

Врач высшей категории по специальности "терапия"

Крыжановская Станислава Иосифовна

кандидат медицинских наук, ассистент

Кандидатская диссертация: «Клинико-эпидемиологические аспекты хронических диффузных заболеваний печени, ассоциированных с вирусом гепатита В" по специальности "Внутренние болезни" (1996)

Врач высшей категории по специальности "терапия"
Гриценко Вита Ивановна

кандидат медицинских наук, ассистент

Кандидатская диссертация: "Особенности клинических, эндоскопических и морфофункциональных проявлений гастропатии у больных ревматоидным артритом и их лечение" по специальности "Внутренние

болезни" (2001)

Врач первой категории по специальности "терапия"


Новоженина Людмила Ивановна

кандидат медичних наук, асистент

Кандидатська дисертація : "Клініко-морфологічні та функціональні особливості вперше виявленної виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та обгрунтування методів її лікування" за спеціальністю 

"Внутрішні хвороби"(2002). Лікар вищої категорії за спеціальністю "терапія"


Люлька Юлія Петрівна

кандидат медичних наук, асистент

Кандидатська дисертація-"Стан внутрішньо-серцевої гемодінаміки, ремоделювання міокарду лівого шлуночка та функція мітрального клапану у хворих з Q-інфарктом міокарду на етапі реабілітації" за

 спеціальністю "Кардіологія"(2006)

Лікар першої категорії за спеціальністю "терапія"Білецький В`ячеслав Вікторович

асистент

Лікар першої категорії за спеціальністю "терапія"
Кротова Вікторія Юріївна

асистент

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:"Якість життя хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від вегетативного статусу та  когнітивної дисфункції" на здобуття звання кандидата 

медичних наук

Лікар першої категорії за спеціальністю "терапія"
Косова Ганна Анатоліївна

асистент 

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему: «Формування серцевої недостатності у хворих на артеріальну гіпертензію в похилому віці».

Лікар другої категорії за спеціальністю "кардіологія"
 

Киричко Марина Геннадіївна

асистент Проскура Тетяна Олександрівна

асистент
 


Симонова Тетяна Леонідівна

асистент

Лікар вищої категорії за спеціальністю "терапія"Смольянова Олександра Вікторівна

асистент

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:"Особливості лікуванні хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю" на здобуття звання кандидата медичних наук

Лікар першої категорії за спеціальністб "терапія"Яковлева Вікторія Геннадіївна

асистент

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:"Особливості судинно-тромбоцитарного та коауляційного гемостазу хворих на хворих на хронічне обструктивне захворювання легень" за 

спеціальністю "пульмоноглогія" 
на здобуття 

звання кандидата медичних наукНадюк Алла Вадимівна

аспірант

Запланована та виконується дисертаційна робота на тему:"Діагностична значимість варіабельності артеріального тиску та пружно-еластичних властивостей судинної стінки у чоловіків з артеріальною 

гіпертензією та ожирінням" на здобуття звання

 кандидата медичних наук


 
Караванська Людмила Костянтинівна

аспірант
 


Климович Людмила Семенівна

старший лаборант